Členské schůze

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nemožnosti svolat členskou schůzi do budovy ZŠ Žerotínova zvažuje představenstvo možnost uskutečnit členskou schůzi dle článku 56 stanov formou „per rollam“, tzn. rozhodnutím mimo zasedání korespondenční metodou. Představenstvo by připravilo seznam všech usnesení v písemné podobě a tyto by rozeslalo svým členům elektronickou cestou (emailem) ke schválení či zamítnutí.